Mede mogelijk gemaakt door...

De EU financiert dit project vanuit haar antwoord op de COVID-19-pandemie.

Speeltegoed heeft subsidie ontvangen voor het bouwen van een prototype speelgoed: een speelkoffer, het prototype wordt getest en onderzocht op produceerbaarheid en veiligheidsnormen.

We zijn de EFRO, SNN en EU dankbaar voor het mogelijk maken van het prototype speelgoed en de ontwikkeling van de customer journey.

Projectnaam: Customer Journey 

Omschrijving: Ontwikkeling digitale customer journey Speeltegoed, waarbij we komen tot het vaststellen van de technische werking. Daarbij is de beoogde ontwikkeling het automatiseren van in principe de gehele customer journey, de weg van abonnement afname tot periodieke levering en financiële afwikkeling voor de klant.