Ga naar de inhoud

Persoonsgegevens worden te allen tijde opgeslagen als u een dienst afneemt bij Speeltegoed óf als u daar toestemming voor geeft. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door:


Bedrijf: Speeltegoed
Eigenaar: Dorie ten Hove
Bezoekadres: Travertijnstraat 6, 9743SZ, Groningen
Derden: Evt. medewerkers/bedrijven t.b.v dienstverlening Speeltegoed
E-mail: info@speeltegoed.org
Telefoonnummer: +31 6 300 999 66
KvK: 58834141


Speeltegoed is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in de gehele bedrijfsvoering. Speeltegoed verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de administratie, marketingdoeleinden, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden gebruikt voor de dienstverlening van Speeltegoed, die zonder deze gegevens niet uitgevoerd kan worden.

Speeltegoed gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht er een data-lek zijn, wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen wiens gegevens mogelijk bekend zijn geworden.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist gebruikt worden door Speeltegoed of ten onrechte zijn opgeslagen en uw verzoek om deze gegevens te verwijderen wordt herhaaldelijk genegeerd, kunt u hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de abonnementen van Speeltegoed/de bezorging:
Uw naam, IBAN, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Voor de keuzehulp hebben we nodig van uw kind(eren): geboortedatum/geboortedata.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en zijn door u in te zien. U kunt deze gegevens wijzigen en deze laten verwijderen. Gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst worden niet langer dan 5 jaar bewaard, voor het geval er in de toekomst een mogelijke overeenkomst tot stand komt. Voor het afhandelen van de betalingen/facturen, worden de benodigde gegevens minimaal 7 jaar bewaard. Dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst.

Beeldmateriaal wordt nooit gebruikt zonder expliciete toestemming.

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar winkel